Rekonštrukcia Blumentálskej pokračuje

Koncom mája 2021 začalo Staré Mesto s prácami na pokračovaní rekonštrukcie Blumentálskej ulice. Prvá časť bola skolaudovaná 10. apríla 2019. Pribudnú vyvýšené priechody pre chodcov, zvýši sa bezpečnosť aj komfort.

Nový vzhľad ulice bude do značnej miery kopírovať to, čo sa stalo príjemným a efektívnym štandardom v už zrekonštruovanej časti Blumentálskej. Asfalt na chodníkoch nahradí dlažba, pribudne zeleň aj nová, bezpečná cyklotrasa.

Súčasťou rekonštrukcie bude aj reorganizácia parkovania. Ulica sa „uprace“, jej časť sa zjednosmerní. Cieľom je získať čo najviac parkovacích miest bez toho, aby bolo potrebné ukracovať peších o chodník, cyklistov o cyklotrasu – a všetkých o zeleň. V úseku pri obytnom komplexe Stein ostane ulica obojsmerná.

Predbežné náklady sú vyčíslené na 950-tisíc eur, takmer 855-tisíc eur bude hradených z operačného programu Integrovaný regionálny operačný systém. „Prvá etapa rekonštrukcie Blumentálskej sa ukázala ako veľmi
dobré riešenie, obyvatelia ocenili novú organizáciu verejného priestoru
,“ uviedla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. „Druhá etapa má ešte vyššie kvality – počíta so zvýšením úrovne križovania ciest, čo zvýši bezpečnosť a je tam aj viacero ďalších úprav, ktoré reflektujú súčasné požiadavky na organizáciu verejného priestoru,“ dodala starostka. Rekonštrukcia bude prebiehať v troch etapách – pre minimalizovanie problémov s parkovaním a dopravou počas realizácie.

Prvá etapa, rekonštrukcia južnej časti od križovatky Blumentálska-Vazovova po križovatku Blumentálskej s Bernolákovou, už prebieha. V druhej etape sa zrekonštruuje severná strana tejto časti Blumentálskej, posledná časť rekonštrukcie, upraví vzhľad Blumentálskej od križovatky s Bernolákovou až po Legionársku. V tejto časti úprav pribudne pre peších aj nový chodník. Rekonštrukcia Blumentálskej ulice by mala potrvať asi tri mesiace.

Blumentálska ulica. Prvá časť ulice bola zrekonštruovaná v roku 2019. FOTO SN - Barbora Jančárová
Blumentálska ulica. Prvá časť ulice bola zrekonštruovaná v roku 2019. FOTO SN – Barbora Jančárová