Dokončili sme prvú časť revitalizácie Blumentálskej

Nový povrch vozovky, ošetrené stromy, na korene ktorých sa už netlačia autá, ale tiež celkom nová cyklotrasa. Naozajstná a plnohodnotná, nie iba namaľovaná blednúcou farbou na okraji frekventovanej cesty. To sú hlavné bonusy, ktoré obyvateľom, ale aj návštevníkom Blumentálskej ulice prinieslo ukončenie etapy revitalizácie tejto ulice.

Vedenie Starého Mesta ju prevzalo10. apríla. „Dodávateľ dokončil práce presne v deň, kedy to bolo naplánované. Dokonca s určitými úľavami, ktoré sa nám podarilo zjednať,” uviedla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. „Tento projekt mal svoj priebeh aj svoj príbeh, v rámci ktorého bolo treba dostať stavbu do legislatívneho rámca. Tu sa chcem poďakovať poslancom, vďaka ktorým sa ju podarilo dostať do súladu s požiadavkami obyvateľov aj zákonov,”
dodala starostka.

Rekonštrukciu Blumentálskej začal ešte bývalý starosta mestskej časti. Projekt od počiatku sprevádzali kontroverzie. Obyvateľov hnevalo, že sa o prácach dozvedeli na poslednú chvíľu, obávali sa tiež úbytku parkovacích miest. Niektorým prekážala aj cyklotrasa. „Museli sme dostať do súladu nálady ľudí, ktorí projekt vnímali negatívne, tých ktorí ho vnímali veľmi pozitívne,” uviedla starostka. Dnes je odovzdaná časť Blumentálskej od Floriánskeho námestia po Vazovovu. V pláne je dokončiť revitalizáciu ulice po Legionársku.